W nowym okresie programowania 2014-2020, na poziomie krajowym, będzie możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach zarówno 8 programów operacyjnych, jak i programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Programy finansowane będą przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich...