Tytuł projektu: „Rewitalizacja centrum miasta Łazy”

W 2012 roku Gmina Łazy przystąpiła do realizacji projektu polegającego na rewitalizacji budynku dworca PKP oraz przestrzeni publicznych w centrum miasta. Rewitalizacja obejmuje plac przed dworcem kolejowym z ulicą Dworcową, plac przy ulicy Kościuszki z fragmentem ulicy Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Wiejską i remont części budynku dworca. Do wymiany przeznaczona jest nawierzchnia placów i ulic, ponad 9 tys. m2. Całe założenie charakteryzuje się spójną nawierzchnią powtarzalną, podobnym sposobem aranżowania przestrzeni poprzez dobór elementów oświetlenia  i detali małej architektury.

Rewitalizacja Ěazy 3 Rewitalizacja Ěazy 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta

Wartość projektu: 7.201.870,31 zł

Dofinansowanie: 5.099.526,61 zł