Adaptacja zabytkowej kamienicy na bielskiej starówce w celu uruchomienia Domu Gościnnego przy Cesarskim Trakcie i uruchomienie kawiarni Cafe de l’Europe

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przedsiębiorstwo P.H.U Lans-e zrealizowało prace budowlane mające na celu remont oraz adaptację zabytkowej kamienicy w Bielsku Białej na cele hotelowe. W zabytkowym kamienicy z końca XVIII w. w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej 3 (przy rynku miasta) powstał Dom Gościnny „Przy Cesarskim Trakcie”, dysponujący 5 apartamentami. Realizacja projektu obejmowała niezbędne prace adaptacyjne oraz zakup wyposażenia Domu Gościnnego. W ramach dotacji uruchomiono również stylową, kameralną kawiarnię „Cafe de l’Europe”, której główne pomieszczenia są zlokalizowane w zabytkowych piwnicach kamienicy.

Lanse4 Lanse2 Lanse1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa

Wartość projektów: 1.802.674,61 zł

Dofinansowanie: 437.987,76 zł