Tytuł projektu: „Uruchomienie nowej linii produkcyjnej w Zakładzie Produkcji Peletu w Bieruniu podstawą rozwoju przedsiębiorstwa Euren Sp. z o.o.”

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Euren Sp. z o.o. pozostaje branża odnawialnych źródeł energii. Firma zajmuje się dostawą biomasy głównie dla przemysłu energetycznego, a także produkcją peletu, jako biomasy w postaci przetworzonej, zgranulowanej.

Pozyskanie dofianansowania ze środków unijnych umożliwiło rozwinięcie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją peletu. Dzięki uruchomieniu drugiej linii produkcyjnej złożonej z granulatora, suszarni bębnowej oraz rozdrabniacza do biomasy nastąpiło znaczne zwiększenie mocy przerobowychi i wydajności Zakładu Produkcji Peletu w Bieruniu. Obecnie Zakład jest w stanie w ciagu roku produkować nawet 12.000 Mg peletu.

00000002185

Euren2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 410.820,00 zł

Dofinansowanie: 199.965,80 zł