Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Tytuł projektu:„Kompleksowa modernizacja i przebudowa sal audytoryjnych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stworzenie laboratorium wirtualnego latania”

Laboratorium Wirtualnego Latania jest jednym z najciekawszych dokonań Wydziału AEiI Politechniki Śląskiej. Jest to jednocześnie najnowocześniejsze w Polsce Południowej i unikatowe w Europie, profesjonalne zaplecze naukowo-badawcze.

Dzięki jego istnieniu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach można realizować prace naukowo-badawcze w dziedzinie systemów informatycznych w lotnictwie z wykorzystaniem symulatorów lotów, a także współpracować z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej w procesie profesjonalnej edukacji kadr lotniczych.

To nowoczesne zaplecze zajmuje ponad 120 m2 powierzchni. Znajdzie się w nim w sumie 12 symulatorów lotu – 10 mniejszych oraz 2 duże urządzenia treningowe gabarytowo przypominające kadłuby samolotów. Wszystkie one wykorzystywane będą do nauki pilotażu i nawigacji, jak również zdobywania i przedłużania uprawnień i licencji zawodowych.

lwl1 lwl2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Wartość projektu: 12.435.323,84 zł

Dofinansowanie: 10.570.025,26 zł