Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej

Tytuł Projektu: „Doposażenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach w innowacyjną aparaturę naukowo-badawczą”

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach jest specjalistyczną jednostką naukową zajmującą się obszarem badawczym wyrobów termo- i hydroizolacyjnych do zastosowania w budownictwie i przemyśle. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich ośrodek zrealizował inwestycję polegającą na zakupie innowacyjnego urządzenia służącego do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego w szerokim zakresie temperatur. Wykorzystanie nowoczesnej aparatury pomiarowej sprawi, że Ośrodek będzie mógł świadczyć unikatowe na skalę krajową usługi badawcze, laboratoryjne oraz certyfikować nowe wyroby do izolacji cieplnej.

COBR2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji

Wartość projektu: 1.389.285,00 zł

Dofinansowanie: 451.400,00 zł