Wśród gmin, które skutecznie pozyskują Fundusze Unijne na realizację przedsięwzięć publicznych, ważnych dla lokalnej społeczności, można wskazać Gminę Sułoszowa w województwie małopolskim.

Gmina Sułoszowa jest małą, typowo rolniczą gminą z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług turystycznych. O atrakcyjności turystycznej gminy decyduje jej malownicze położenie w Dolinie Prądnika i na wierzchowinie jurajskiej. Zbocza doliny obfitują w liczne skałki, w tym najbardziej znana Maczuga Herkulesa. Sułoszowa, której historyczne korzenie sięgają XIV w., jest przy tym jedną z najdłuższych miejscowości w Polsce (ok. 10 km). Największą atrakcją turystyczną gminy jest Zamek w Pieskowej Skale.

Fundusze Europejskie dały możliwość wykorzystania ogromnego potencjału Gminy Sułoszowa w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji na jej terenie. Gmina pozyskała dofinansowanie dla następujących projektów:

„Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Woli Kalinowskiej – wsparcie rozwoju turystyki w Gminie Sułoszowa”

„Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego „Wokół Pieskowej Skały”

„Rozwój kompleksowej oferty turystyki aktywnej na terenie Gminy Sułoszowa poprzez rozbudowę Szlaku „Wokół Pieskowej Skały”

Suąoszowa1

Łączna wartość tych projektów to 6.078.699,11 zł

Dofinansowanie: 3.621.699,49 zł

Dzięki Funduszom Unijnym, zrealizowano także szereg innych inwestycji, kluczowych dla społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, m.in. „Modernizacja przestrzeni publicznej – odnowa centrum wsi Sułoszowa”, czy „Budowa przedszkola trzyoddziałowego w miejscowości Sułoszowa I”.