Tytuł projektu: „Rozbudowa Przychodni Stomatologicznej „Dentaria” oraz stworzenie specjalistycznej dziecięcej przychodni dentystycznej”

Przychodnia „Dentaria” świadczy kompleksowe usługi w zakresie stomatologii, specjalizując się w stomatologii dziecięcej. Misją firmy jest świadczenie usług w taki sposób, aby wizyta u stomatologa kojarzyła się z przyjemną wycieczką, a nie przykrą koniecznością. Swoją ofertą obejmuje także zabiegi u dzieci niepełnosprawnych, z wadami serca oraz ze schorzeniami ogólnymi.

Projekt obejmował adaptację pomieszczeń na potrzeby stomatologii dziecięcej, budowę parkingu, przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup i instalację specjalistycznego wyposażenia stomatologicznego umożliwiającego wszechstronne ulepszenie usług dentystycznych świadczonych w Przychodni.

Dentaria1 Dentaria5

Dentaria2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.2.2 MŚP

Wartość projektu: 931.800,00 zł

Dofinansowanie: 559.080,00 zł