Tytuł projektu: „Poszerzenie i modernizacja oferty usługowo-produkcyjnej firmy Silma Tools Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn CNC z zakresu precyzyjnej obróbki metalu oraz wyposażenia pracowni projektowej”

Inwestycja obejmowała zakup:

5-osiowego Centrum Obróbczego Frezerskiego HURCO VMX 42 SR

Tokarki TBI FT 475 X 1000

Oprogramowania Edgecam/Solidworks wraz z zestawem komputerowym.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1.217.560,00 zł

Dofinansowanie: 598.800,00 zł

Silma Tools Sp. z o.o. otrzymała także dofinansowanie dla innego projektu:

„Rozwój przedsiębiorstwa Silma Tools Sp. z o.o. w Sosnowcu poprzez zakup maszyn z dziedziny precyzyjnej obróbki metalu celem poszerzenia i modernizacji oferty usługowo-produkcyjnej”

Maszyny zakupione dzięki temu projektowi to:

Pionowe centrum obróbcze Fanuc Robodrill alfa-T14iFl

Tokarka TOP 360×1000

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Axiomtoo 900 CNC

silma4 silma3 silma2 silma1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 392.840,00 zł

Dofinansowanie: 193.000,00 zł