Tytuł projektu: „Zakup maszyn do precyzyjnej obróbki metalu celem poszerzenia i modernizacji oferty Zakładu Wyrobów Metalowych HARTMET w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjność produktową”

Inwestycja obejmowała zakup maszyn do precyzyjnej obróbki metalu skrawaniem, w tym tokarki karuzelowej CNC oraz szlifierki do płaszczyzn CNC. W wyniku realizacji projektu oferta przedsiębiorstwa wzbogaciła się o nowe usługi:

toczenie wielkogabarytowe CNC,

wysokospecjalistyczne szlifowanie detali o skomplikowanej geometrii,

produkcja seryjna z zachowaniem wysokich parametrów powtarzalności.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.2.3 innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP

Wartość projektu: 1.794.620,00 zł

Dofinansowanie: 749.915,80 zł

hartmet4 hartmet3 hartmet5

Inny zrealizowany projekt to „Modernizacja oferty Zakładu Wyrobów Metalowych HARTMET w oparciu o innowacyjne urządzenia do precyzyjnej obróbki metalu”. Projekt obejmował zakup maszyny do precyzyjnej obróbki metalu (tokarki karuzelowej VTL-2000).

Wartość projektu: 1.794.620,00 zł

Dofinansowanie: 749.915,80 zł