Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności gabinetu Specjalistycznej Praktyki Ortodontyczno-Implantologicznej Namysłowscy S.C. w Katowicach poprzez zakup wyposażenia oraz modernizację świadczonych usług”

Projekt obejmował działania związane z rozwojem i modernizacją Gabinetu poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego: unitów stomatologicznych, aparatu RTG z systemem radiowizjografii, urządzeń służących do rozwoju implantologii oraz ortodoncji, systemu znieczuleń, urządzeń wspomagające leczenie endodontyczne. Realizacja projektu umożliwiła unowocześnienie zabiegów wykonywanych w Gabinecie oraz zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów.

Adam Pniak - ProZdjecia.pl Adam Pniak - ProZdjecia.pl Adam Pniak - ProZdjecia.pl Adam Pniak - ProZdjecia.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 284.430,00 zł

Dofinansowanie: 159.466,88 zł