Tytuł projektu: „Nowoczesny budynek dydaktyczno-laboratoryjny Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej”

Przedmiotem projektu jest budowa, pierwsze wyposażenie i wyposażenie w nowoczesną aparaturę dydaktyczno-badawczą oraz infrastrukturę ICT budynku Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Nowy budynek dydaktyczno-laboratoryjny przeznaczony dla studentów na kierunkach Budownictwo i Transport, powstanie na obszarze kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Będzie to obiekt o powierzchni użytkowej 3.991,87 m2, posiadający 5 kondygnacji nadziemnych oraz podziemny parking. W budynku znajdować się będą pomieszczenia laboratoryjne Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych i Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, a także pracownia komputerowa, sale seminaryjne, sale do zajęć projektowo-ćwiczeniowych oraz sale wykładowe.

wil1 wil2 wil3

Źródło: Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budynku dydaktyczno-laboratoryjnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną dla potrzeb instytutu L-1, L-2 Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Wartość projektu: 99.578.035,00 zł

Dofinansowanie: 99.578.035,00 zł