Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kontenera panelowego w przedsiębiorstwie Coinvest w Siedlcach”

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji kontenerów panelowych poprzez łączenie blach na zimno. Jest to autorska technologia opracowana przez jednego z właścicieli firmy Coinwest, Pawła Kowalskiego, w której wykorzystywane są innowacyjne procesy produkcyjne eliminujące w maksymalnym stopniu spawanie elementów konstrukcji, przy zastosowaniu nowych metod kształtowania elementów konstrukcyjnych kontenera, nowych sposobów łączenia elementów oraz malowania proszkowego elementów kontenera. Dzięki nowej technologii wszystkie elementy kontenera będą w 100% ocynkowane i łączone na zimno. Jest to bardzo unikalna cecha, której nie posiadają obecnie produkowane na świecie kontenery wykonywane z blachy ocynkowanej.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu nastąpi poszerzenie wachlarza innowacyjnych produktów dostępnych na rynku. Ponadto projekt sprawi, że przedsiębiorstwo COINVEST będzie mogło konkurować z największymi producentami kontenerów na świecie, co przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy.

coinvest3 coinvest2

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Wartość projektu: 2.898.000,00

Wartość premii technologicznej: 1.810.073,21