Tytuł projektu: „WATT Produkcja Systemów Solarnych – rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego”

W ramach zrealizowanego w latach 2009-2011 projektu inwestycyjnego, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sosnowcu powstał nowy zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są najnowocześniejsze kolektory słoneczne. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi przeszło 25 tys. m2, na co składa się część produkcyjna, przestrzeń magazynowa oraz biura wraz z pomieszczeniami socjalnymi.

Dodatkowo proces produkcyjny w nowej fabryce usprawniła i ujednoliciła automatyczna linia do produkcji kolektorów płaskich, która może produkować nawet 2.500 m2 kolektorów dziennie. Standaryzacja jakości produktu zagwarantowała niezawodność oraz idealną precyzję na każdym etapie powstawania systemów solarnych. Wprowadzenie automatyzacji przyspieszyło produkcję, zmniejszając jednocześnie jej koszty.

Bezpośrednim celem projektu było wprowadzenie na rynek wysoko selektywnego płaskiego kolektora słonecznego, który jest efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę WATT. Produkcja urządzenia opiera się bowiem na unikalnej technologii, opatentowanej przez twórcę przedsiębiorstwa – Sebastiana Paszka. Technologia ta pozwoliła osiągnąć efektywność kolektora na poziomie 85%, co na moment wprowadzania urządzenia na rynek było najwyższą na świecie wartością.

Nieustanny rozwój systemów solarnych WATT zapewnia laboratorium badawczo-rozwojowe, które zostało rozbudowane i kompleksowo wyposażone w ramach niniejszego projektu.

WATT 2

WATT 3

WATT 4

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Wartość projektu: 58.567.009,70 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 33.105.685,00 zł

Kwota dofinansowania: 19.863.411,00 zł