Projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez jednostki naukowe lub przedsiębiorstwa, liczyć mogą na wsparcie finansowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej, programów międzynarodowych, a także funduszy krajowych. Dotyczy to przede wszystkim projektów o charakterze aplikacyjnym, o potencjalnym zastosowaniu gospodarczym. Największe szanse na dofinansowanie mają projekty unikalne, nowatorskie i innowacyjne. Istotne jest również podejmowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu.

Współpracując z naszymi klientami nie ograniczamy się jedynie do przygotowania samej dokumentacji – służymy pomocą na każdym etapie przygotowania projektu – szczegółowego budżetu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, schematu współpracy partnerów, zasad finansowania poszczególnych etapów projektu. Naturalnie oferujemy też całościową pomoc przy rozliczaniu projektu i sprawozdawczości.