Beyond2014

Przedłużają się negocjacje nowych programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Początkowo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakładało, że rozmowy z Brukselą zakończą się w sierpniu br., następnie jako termin przyjęcia wszystkich programów wskazywano grudzień br. Tymczasem obecnie Komisja Europejska zakłada, że do końca roku wynegocjuje z Polską tylko kilka z 21 programów. Programy regionalne, zgodnie z przypuszczeniami, zamykane będą dopiero po wyłonieniu nowych władz samorządowych poszczególnych województw, co nastąpi po zaplanowanych na listopad wyborach.