Tytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja i rozbudowa parku maszynowego przedsiębiorstwa COMSTAL w celu poszerzenia i unowocześnienia oferty produktów i usług.”

Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja konstrukcji stalowych ze szczególnych uwzględnieniem urządzeń wykorzystywanych w energetyce oraz przemyśle ciężkim. Ponadto firma realizuje prace związane z wykonywaniem i montażem instalacji elektrycznych i urządzeń automatyki przemysłowej.

W ramach projektu zakupione zostały specjalistyczne urządzenia produkcyjne, oprogramowanie CAD, system do zarządzania finansowego oraz zestaw kolektorów słonecznych.
Dzięki realizacji projektu firma wprowadziła do swej oferty nowe usługi jak i zmodernizowała  dotychczasowe usługi i produkty, dostosowując tym samym swoją ofertę do potrzeb obecnych i potencjalnych klientów.
comstal 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 1.402.200,00 zł
Wartość dofinansowania: 675.000,00 zł