Tytuł projektu: „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza.”

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gołcza. Zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i pomp ciepła wpłynie na ograniczenie ilości szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery, a tym samym pozytywnie wpłynie na środowisko na tym obszarze.

W ramach projektu mieszkańcy gminy otrzymają refundację kosztów 250 szt. zestawów instalacji solarnych. Ponadto zainstalowany zostanie 1 zestaw solarny na budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 3 powietrzne pompy ciepła w budynkach GOPS, Urzędu Gminy oraz Ośrodku Zdrowia.

Gołcza-kolektory

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Wartość projektu: 2.800.710,00 zł
Wartość dofinansowania: 2.380.603,50 zł