Działalność przedsiębiorstwa MORIS sp. z o. o. polega na świadczeniu usług w zakresie dostaw szerokiej gamy wyrobów hutniczych dla wielu segmentów rynku, w tym: kolejnictwa, przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych, górnictwa, budownictwa. Firma MORIS zrealizowała dwa projekty, które zakładały wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych pozwalających na rozszerzenie i ulepszenie oferty przedsiębiorstwa.

I. Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do wysokoprecyzyjnego cięcia szyn i kształtowników w Firmie MORIS sp. z o.o. w Chorzowie”

Celem projektu była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej wysokoprecyzyjnego cięcia szyn oraz kształtowników, opracowanej przy współudziale jednostki naukowej, zewnętrznej firmy projektowej oraz pracowników firmy MORIS.
W ramach projektu zakupiono innowacyjną linię technologiczną wraz z zestawem urządzeń do pomiarów dokładności kształtowo-wymiarowej szyn i kształtowników.

Moris-linia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP
Wartość projektu: 1.862.220,00 zł
Wartość dofinansowania: 749.884,20 zł

II. Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia i wiercenia jednocześnie dwóch szyn kolejowych.”

Celem głównym inwestycji było wdrożenie technologii umożliwiającej cięcie i wiercenie dwóch szyn jednocześnie przy zastosowaniu jednej linii technologicznej opartej o zmodyfikowane urządzenia stosowane powszechnie do cięcia i wiercenia kształtowników hutniczych przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich dotychczasowych możliwości tych urządzeń. Ponadto linia technologiczna gwarantuje cięcie i wiercenie jednocześnie dwóch kształtowników na rozjazdy kolejowe.
Moris-hala

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Wartość projektu: 8.550.000,00 PLN
Wartość premii technologicznej: 3.420.000,00 PLN