Tytuł projektu: „Utworzenie specjalistycznych sekcji badań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z modernizacją budynku Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu dla wzmocnienia innowacyjności regionu”

Początki Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB sięgają lat 20. ubiegłego wieku. Oddział Górnośląski, jako jedna z placówek regionalnych Instytutu Geologicznego z siedzibą w Warszawie, został powołany przede wszystkim w celu rozpoznania budowy geologicznej oraz cech złożowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Jednym z efektów prac prowadzonych przez Oddział Górnośląski PIG-PIB było m.in. nagromadzenie dużej ilości dokumentacji geologicznych i skamieniałości przewodnich, pochodzących z różnowiekowych formacji skalnych oraz reprezentujących dziedzictwo geologiczne całego kraju, a w szczególności Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zachowanie tak cennych zbiorów dla przyszłych pokoleń naukowców stało się głównym celem działań podejmowanych przez Dyrekcję Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB, a najważniejszym z działań dotychczas podjętych w tym zakresie jest niniejszy projekt.

Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie potencjału badawczo-naukowego Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB poprzez utworzenie specjalistycznych sekcji badań geologicznych i hydrogeologicznych. Projekt obejmuje m.in. modernizację ok. 2.000 m2 powierzchni budynku, zakup regałów archiwalnych do przechowywania mikro i makro flory i fauny oraz biblioteki dokumentacji geologicznych, a także stworzenie biblioteki dokumentacji geologicznych oraz cyfrowej kolekcji skamieniałości przewodnich. Ponadto w ramach niniejszego projektu zakupiony został także innowacyjny skaner geologiczny rdzeni wiertniczych i niezbędny sprzęt komputerowy.

Nowo powstałe sekcje badań geologicznych i hydrogeologicznych będą tworzyć jedyny w Polsce ośrodek umożliwiający skanowanie danych geologicznych oraz ich przesyłanie za pośrednictwem sieci Internetowej, a tym samym pozwalający na dokonywanie analiz w dowolnym miejscu na świecie.
PIG-OG rys. 1PIG-OG rys. 2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji
Wartość projektu: 4.593.064,28 zł
Dofinansowanie: 3.263.613,19 zł