Tytuł projektu: „Budowa zakładu produkcyjnego umożliwiającego wytwarzanie innowacyjnego spoiwa do tworzenia przegród przeciwfiltracyjnych”

Kolejnym przykładem firmy, która skutecznie pozyskuje środki z Funduszy Unijnych jest Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych założone w 1991 roku. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest wykonywanie barier hydroizolacyjnych oraz zagęszczanie obwałowań rzek, zbiorników wodnych i obiektów hydrotechnicznych, a także realizacja prac hydroizolacyjnych na rzecz kopalń i innych kontrahentów (np. prace przy realizacji sieci autostrad w Polsce).

Realizacja projektu objętego dofinansowaniem przyczyniła się do wprowadzenia nowego produktu na rynek spoiw hydroizolacyjnych, odróżniającego się od dotychczasowych rozwiązań obojętnością dla środowiska naturalnego, cechami ultra drobnych stabilnych spoiw naturalnych oraz konkurencyjną ceną. Środek uszczelniający do tworzenia przesłon hydroizolacyjnych został opatentowany przez firmę PRGW (patent nr 208788 uzyskany w dniu 20.06.2011 r.) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą:
–    w Wielkiej Brytanii (patent nr GB 2436700)
–    w Stanach Zjednoczonych (patent nr US 7,846,244 B2).
Przedsiębiorstwo posiada całkowitą wyłączność na produkcję tego rodzaju spoiwa. Ponadto bardzo niskie nasycenie rynku tego rodzaju produktami pozwoli na systematyczne rozwijanie się rynków zbytu nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej.

geo-o-firmie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wartość projektu: 5.412.000,00 zł
Wartość dofinansowania: 2.200.000,00 zł