logo-zpl

Tytuł projektu: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”

Stabilny, zrównoważony rozwój społeczności lokalnych we współczesnej Polsce wymaga działań, podejmowanych przez szereg podmiotów, często niezależnych od siebie. Wiodącą rolę w kształtowaniu polityki rozwoju odgrywa zawsze samorząd – wojewódzki, powiatowy, gminny. Zawsze jednak powodzenie podejmowanych działań zależy od współuczestnictwa samych mieszkańców, jak i instytucji i podmiotów przez nich tworzonych – stowarzyszeń, organizacji, przedsiębiorstw. Polityka rozwoju zawsze też powinna być kształtowana w porozumieniu z najbliższymi sąsiadami, stojącymi przed podobnymi wyzwaniami i problemami. Stąd też opracowana Strategia jest dokumentem programującym rozwój całego tzw. Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Dąbrowskiego. Jej celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami społecznymi, przedstawicielami gospodarki, a także mieszkańcami obszaru i jednostkami samorządu terytorialnego, spośród których można wymienić:
– Miasto-powiat Sosnowiec
– Miasto-powiat Dąbrowa Górnicza
– Powiat będziński,
– Miasto Będzin,
– Miasto Sławków,
– Miasto i Gmina Siewierz,
– Gmina Psary.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego, zmiana funkcji obszaru poprzemysłowego oraz zwiększenie atrakcyjności miejsca pod względem zamieszkania, pracy i prowadzenia działalności.

W ramach projektu opracowana została Strategia, której założeniem jest podjęcie działań, m.in. zmieniających poprzemysłowy wizerunek Zagłębia Dąbrowskiego poprzez zrewitalizowanie obszarów zielonych Doliny Przemszy i Brynicy oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów, które umożliwią inwestycje w „zieloną infrastrukturę”.
zamek1

zielona_008
Planowana wartość dofinansowania EOG: 2.282.568,75 zł
Finansowanie z Budżetów Gmin: 402.806,25 zł
Wartość całkowita: 2.685.375,00 zł