logo

24 października 2014 roku Polska przesłała do Komisji Europejskiej ostateczną wersję Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – treść dokumentu była konsultowana wspólnie z Komisją, w związku z czym nie należy spodziewać się istotnych zastrzeżeń do jego treści. Decyzja w sprawie ostatecznego zatwierdzenia Programu zapadnie prawdopodobnie w drugiej połowie listopada, a Program Polska Cyfrowa będzie pierwszym zatwierdzonym programem na lata 2014-2020. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje nad kryteriami wyboru projektów, uszczegółowieniem programu, wytycznymi i innymi dokumentami, które pozwolą uruchomić dostępne w Programie fundusze. Przewiduje się, że w przypadku zatwierdzenia Programu w zakładanym terminie pierwsze konkursy na jego realizację będą mogły ruszyć już w grudniu lub styczniu.

Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostanie dofinansowany z UE kwotą blisko 2,2 mld euro (ok. 9,1 mld zł). Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie mieszkańcom Polski dostępu do szybkiego internetu, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji oraz zwiększenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa.
popc2