Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła w nowej formule program „Badania na rynek”.

Innowacje

Innowacje

Dofinansowanie przeznaczone jest głównie na inwestycje w środki trwałe (maszyny i urządzenia), roboty budowlane i nieruchomości, wartości niematerialne i prawne. Ponadto wsparcie obejmuje usługi doradcze i eksperymentalne prace rozwojowe.
Całość przedsięwzięcia służyć ma wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.
Minimalna wartość projektu to 1 mln zł.

Wartość dofinansowania sięgać może nawet 20 milionów złotych, przy czym dla usług doradczych nie więcej niż 500 tys. zł i dla prac rozwojowych do 450 tys. zł.

Wnioski składać mogą przedsiębiorcy, którzy w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęli przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych (średnie przedsiębiorstwo) lub 600 tys. zł w przypadku firm małych i mikro.

Specjalne preferencje przyznano firmom działającym w miastach średniej wielkości (powyżej 20 tys. mieszkańców, niebędące miastami wojewódzkimi).

Kluczem do sukcesu jest odpowiednio wczesne zaplanowanie i przygotowanie inwestycji. Serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 32-202-1000 lub e-mail: biuro@axon-consulting.pl.