Nabór wniosków w ramach Działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło kolejny nabór wniosków w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Konkurs trwa od 7 sierpnia 2018 roku do 18 września 2018 roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wniosków wynosi 60 mln złotych.

Dofinansowanie będzie udzielane na wspieranie inwestycji, w wyniku których przedsiębiorstwa będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe – zgodnie z poniższymi modelami:

 • B2B Business to Business,
 • B2C Business to Consumer,
 • B2E Business to Employee,
 • C2C Consumer to Consumer.

Celem jest dofinansowanie systemów informatycznych, prowadzących do poprawy efektywności pracy firmy, w tym – systemów zarządzających obiegiem dokumentów.

Dofinansowanie obejmie:

 • nabycie systemów informatycznych (oprogramowania) wraz z wdrożeniem (software);
 • nabycie niezbędnego sprzętu, na którym oprogramowanie będzie pracować (hardware);
 • wynagrodzenia osób, bezpośrednio zaangażowanych w proces wdrażania systemów IT;
 • usługi doradcze, związane z procesem wdrażania systemów IT;
 • niezbędne szkolenia.

Wysokość dofinansowania:

 • Maksymalna wysokość wsparcia: 500.000 zł.
 • Minimalna wartość dofinansowania: 50.000 zł.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 32-202-1000 lub e-mail: biuro@axon-consulting.pl.