W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłoszony właśnie został nowy konkurs dla śląskich przedsiębiorstw – Działanie 3.5.3. „Internacjonalizacja MŚP”. Jego celem jest, po raz pierwszy, finansowanie działań proeksportowych.

Nabór wniosków rozpocznie się 26 czerwca i potrwa do końca lipca br. O wsparcie starać się mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa śląskiego. Pomoc przyznana będzie na udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym. – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Najważniejsze warunki konkursu:
• Czas na realizację przedsięwzięcia to maksymalnie 2 lata.
• Minimalna wartość dofinansowania wynosi 20 tys. zł, maksymalna 200 tys. zł.
• Poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel.: 32-202-1000 lub e-mail: biuro@axon-consulting.pl.